Hur går hållbarhetsarbetet på ditt företag? Vet du inte hur du ska börja eller hur du ska fortsätta? Oavsett nivå hjälper vi dig praktiskt med kunskaper och vässar dina affärsmodeller för att stå starkare i den nya ekonomin.

Cirkulär design är ett arbetssätt som skapar resurseffektivitet med största möjliga värde för kund och företag på ett hållbart sätt. I utbildningsprogrammet Response får du lära dig om hållbara metoder och affärsmodeller baserat på flera års utveckling och forskning inom cirkulär design.

Anmälan till Response utbildningsprogram öppen

Du kan nu anmäla dig till utbildningsprogrammet Response som hjälper ditt företag till praktisk omställning utifrån företagets förutsättningar. Allt för att ni skall stå starkare i den nya ekonomin. Programmet är kostnadsfritt och uppdelat i tre delar. Del 1 är öppen för alla företag i Sverige, del 2 och 3 vänder sig till företag i Jämtlands län.

Programmet inleds med ett kunskapslyft som ger en grund att stå på och visar hur hållbara företag kan påverka positivt – lokalt, globalt för både människor och miljö. Därefter fördjupar vi oss i möjligheterna kring produktion och produktdesign för att just ditt företag skall kunna producera mer resurseffektivt. Slutligen undersöker vi hur en lönsam, grön affärsmodell kan se ut. Deltagarna får kostnadsfri coachning för att utveckla nya produkter och tjänster. Du anmäler dig till varje del separat. Se mer information om varje del och länk till anmälan längre ner.

Utvalda företag erbjuds designsprint

Några utvalda företag kommer även att erbjudas en designsprint – en snabb och fokuserad utvecklingsprocess kring ett bestämt område. Arbetet görs i tätt samarbete mellan företag och experter. Målet är att skynda på omställningsarbetet genom att bidra till att utveckla ett mer hållbart företag, ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Dessa företag kommer att lyftas fram som goda exempel för att inspirera andra företag i Sverige.

Tidslinje som visualiserar de olika delarna i Response utbildningsprogram: Rusta dig och ditt företag med hållbara kunskaper, Vinnande verksamhet med en hållbar produktion, Lönsamhet med hållbara affärsmodeller och Designsprint.

Samarbetspartner och finansiärer

Utbildningsprogrammet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen och ges i samarbete mellan SVID, Stiftelsen Svensk industridesign, Södertälje Science Park och Region Jämtland Härjedalen.

Logotyp Region Jämtland Härjedalen
Logo: Europeiska unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden
Logo: Södertälje Science Park
SVID

Kontakt

Fler projekt på SVID

People-powered
transformation

People-Powered transformation mål var att skapa ett programkontor för attraktiva, inkluderande och hållbara livsmiljöer, med fokus på människans roll i den gröna omställningen och samhällsomvandlingen i Sverige. Projektet utgick från kommuner och regioner i norra Sverige, men lärandet skulle även kunna skalas upp till hela landet och även internationellt. Projektet drevs av Luleå tekniska universitet i samarbete med bland annat SVID.

Coachningsstöd forskningsprogrammet Prevent på Uppsala universitet

Projektet utforskar vad invånare i socialt utsatta områden i Uppsala behöver för att främja sin hälsa och inte utveckla diabetes. SVID deltar och coachar forskningsgruppen i systemisk och samskapande design.

Policylabbsprocess
– tema samhällsplanering

Inom ramen för det regeringsuppdrag som ska ta fram förslag på styrmedel för Sveriges klimatarbete har SVID genomfört en policylabbsprocess med arbetsgruppen för regeringsuppdraget.

Lärlabb om hur företagare på landsbygderna bäst
stöttas i sin digitalisering

I projektet faciliterar SVID en lärlabbsprocess för projekt som fått medel inom Tillväxtverkets utlysning "Utveckla företag på landsbygderna".

Viable
Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta hållbara städer.

SVID stärker företag på
landsbygderna

SVID har fått i uppdrag av Tillväxtverket att genomföra insatser inom digitalisering särskilt riktade till att stärka små och medelstora företag på landsbygderna. I två projekt under 2020 ska SVID bidra till stärkt kompetens i användarcentrerad designmetodik.

EcoDesign Circle

EcoDesign Circle arbetar för att öka kunskapen om ekodesign hos Östersjöregionens små och medelstora företag, designer och designorganisationer. Det ska i sin tur leda till att företag kommer att skapa metoder som drar nytta av ekodesig