Illustration av en hjärna och en pil som pekar från hjärnan till en raket.

Designprocessen – från idé till verklighet

Använd designprocessen för att utveckla din verksamhet.

Design löser utmaningar

Tre personer som skrattar

Varför
design?

Stora utmaningar som social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, en globaliserad marknad, snabb teknisk utveckling och en åldrande befolkning kräver nya arbetssätt och lösningar.

Vad är
design?

Design är en arbetsprocess som bär användarperspektivet och utvecklar med utgångspunkt från just dina användares behov.

Guider och
verktyg

Här hittar du tips på guider och verktyg för utveckling med design för innovation i din verksamhet.

Om
SVID

Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt genom att inspirera företag och organisationer att använda design som förhållningssätt och process i utvecklingsarbete.