I projektet faciliterar SVID en lärlabbsprocess för projekt som fått medel inom Tillväxtverkets utlysning ”Utveckla företag på landsbygderna”.

Tillväxtverket genomför insatser inom digitalisering särskilt riktade till små och medelstora företag på landsbygderna. Insatserna ska stärka näringsliv och företagande, oavsett bransch.

I utlysningen ”Utveckla företag på landsbygderna” beviljades 13 projekt medel inom två delar. Det första delen handlar om att tillämpa eller vidareutveckla digitala modeller, metoder eller verktyg. Den andra delen ska bidra till ökade kunskaper om de särskilda förutsättningar och utmaningar som företag på landsbygderna har inom digitalisering. Detta projekt ligger inom ramen för den andra delen, och utforskar projekt inom den första delen.

Vad?

Förnyelselabbet på SVID kommer att genomföra en labbprocess för att synliggöra behov hos landsbygdens små och medelstora företag och de system där de ingår. Ambitionen är att stödja en lärprocess mellan de projekt som har fått medel från Tillväxtverket och synliggöra både de hinder som de stöter på men även idéer för att hantera dessa, idéer som projekten testar under projekttiden.

– Det är så roligt att få vara med och stötta den gemensamma utforskningen mellan projekten i den här utlysningen. Engagemanget för att hela Sverige ska hålla ihop, och att villkoren för företagare på glesbygd behöver förbättras, genomsyrar projekten, säger Pia McAleenan, projektledare för Förnyelselabbet på SVID. Nu ser vi fram emot att diskutera vad som fungerat bra och vilka hinder man stött på, som man skulle behöva arbeta vidare med i framtida policyförnyelse.

Mål

Resultatet, i form av ökade kunskap och insikter, ska skapa förutsättningar för ett stärkt ekosystem som kan stödja de lokala näringslivssatsningarna ännu bättre.

Målet är att stärka den reflexiva praktiken och underlätta Tillväxtverkets dialog med Näringsdepartementet om vilka insatser som behövs framåt och vilka policyhinder som behöver ses över.

Målgrupp

Projekt som fått medel i utlysningen och som i sin tur ska stödja företagsfrämjare som arbetar med små och medelstora företag på landsbygd.

Projekttid

Projektet pågår från januari 2020 till och med mars 2021.

Finansiär

Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Logotyp: Med finansiering från Tillväxtverket

Kontakt

Har du frågor om projektet? Kontakta gärna mig.

Fler pågående projekt