Vi arbetar med lärande, forskning, samverkan och påverkan. En stor del av vår verksamhet består av att driva projekt. 

SVID skapar förståelse, förmedlar och för samman organisationer och företag som har designbehov med aktörer som erbjuder lösningar med hjälp av och genom design. Vi har en unik position som nationell och oberoende stiftelse med offentlig finansiering, och har möjlighet att inleda samarbeten med många olika samhällsaktörer.  

SVID stiftades 1989 av Föreningen Svensk Form, Ingenjörsvetenskapsakademien IVA och Tillväxtverket. 

Vår vision: En hållbar samhällsutveckling genom design

Styrelse

SVIDs styrelse består av ledamöter utsedda av Tillväxtverket, IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien), Svensk Form och Svenska Designsällskapet (tidigare Intressentföreningen för SVID).

Finansiärer

SVID finansieras i huvudsak via ett verksamhetsbidrag från Tillväxtverket, men även av andra aktörer.

Lediga tjänster

Är du intresserad av att jobba på SVID? Här hittar du lediga tjänster hos SVID och inom våra projekt.

Historik

SVID bildades 1989 med Föreningen Svensk Form, Ingenjörsvetenskapsakademien IVA och SIND (nuvarande Tillväxtverket) som stiftare. Det här är en kort beskrivning av SVIDs historik från 1984 fram tills idag.

Stadgar

Här kan du läsa SVIDs stadgar.

Svenska Designsällskapet

Vill du stötta SVID? Gå med i medlemsorganisationen Svenska Designsällskapet och få tillgång till ett unikt nätverk av företag, akademi och offentliga verksamheter.