Några utvalda företag som deltar i Response utbildningsprogram kommer att erbjudas möjlighet till fördjupning och individuell rådgivning.

Företagen kommer att, med hjälp av coacher och ledning från Response-teamet, genomföra en veckas designsprint med målet att implementera utvecklade idéer.

Sprinten är en fördjupad, praktisk del där företagen tillsammans med strategiska experter kommer att arbeta fram en modell och handlingsplan för företaget som kommer att påskynda omställningsarbetet. Efter att planen tagits fram kommer Response-teamet att finnas som stöd för bästa möjliga resultat.

De utvalda företagen som genomför sprinten kommer att lyftas fram som goda exempel för att inspirera andra företag i Sverige.

Arrangörer

Utbildningsprogrammet arrangeras i samarbete mellan SVID, Stiftelsen Svensk industridesign, Södertälje Science Park och Region Jämtland Härjedalen.

Finansiärer

Logotyp Region Jämtland Härjedalen
Logo: Europeiska unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Kontakta mig!