Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta hållbara städer.

Städer står i dag globalt för mer än 70 procent av alla fossila utsläpp. Det är bakgrunden till att Viable cities grundades och att fokus lagts på att utsläpp i just städer.

Viable Cities verkar för att informations- och kommunikationsteknik och digitalisering ska skynda på omställningen till hållbara energisystem för städer. Programmet ska vara en katalysator för nya former av samarbete mellan städer, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och civilsamhälle.

– Till detta har man involverat både experter på klimat, ekonomi och samhällsbyggnad men använder också storytelling och design, som man ser som viktiga delar när man jobbar med en omställning som involverar medborgare , säger Matilda Legeby, designer på SVID som bidrar med expertkompetens i programmet. För att lyckas så krävs ju medborgarengagemang för dessa frågor.

En kärna inom programmet är att utifrån en mission mobilisera många på tvärs över hela samhället i att möta en komplex samhällsutmaning. I Viable Cities fall handlar missionen om att ställa om till klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Mål

Samtliga Viable Cities aktiviteter guidas av ambitiösa långsiktiga och kortsiktiga mål som redovisas i programmets effektlogik.

Läs mer om programmets effektmål här

SVIDs roll i programmet

SVID är en av 70 medlemmar i programmet och bidrar med expertkompetens i delprojektet Transition Lab som ska stötta nio städer i Sverige i deras arbete mot en hållbar omställning, på alla nivåer, för att bli klimatneutrala år 2030.

De deltagande städerna är Enköping, Göteborg, Järfälla, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och Växjö.

Projekttid

Viable Cities påbörjades 2017 och avslutas 2030. Transition Lab som SVID deltar i pågår mellan oktober 2019 och oktober 2021.

Projektägare och finansiärer

Programmets genomförs i en samlad satsning med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Energimyndigheten är huvudansvarig myndighet och KTH är med som värdorganisation. Budgeten är 70 miljoner kronor, varav hälften finansieras av städerna själva och den andra hälften kommer från Formas, Vinnova och Energimyndigheten.

Kontakt

Kontakta mig om du har frågor om programmet.

Värdorganisation

Logotyp för KTH
KTH

Relaterade nyheter

SVID bidrar med designkompetens i
Viable Cities

Viable Cities samlar ett 70-tal aktörer och syftar till att snabba på klimatomställningen till 2030.

Fler projekt

Coachningsstöd forskningsprogrammet Prevent på Uppsala universitet

Projektet utforskar vad invånare i socialt utsatta områden i Uppsala behöver för att främja sin hälsa och inte utveckla diabetes. SVID deltar och coachar forskningsgruppen i systemisk och samskapande design.