Illustration av en hjärna och en pil som pekar från hjärnan till en raket.

Designprocessen – från idé till verklighet

Design är en kreativ arbetsprocess där du sätter dig in användarens, kundens, medborgarens eller patientens situation och behov innan du beskriver problemet och utvecklar lösningar.