Här får vi möjlighet att fördjupa oss i nya affärsmöjligheter genom att undersöka och värdera nya lösningar utifrån hållbarhetsperspektiv. Vi arbetar bland annat med Cirkulär Business Model Canvas och räknar på lönsamheten i ett möjligt tjänsteerbjudande.

Hur skapar du resurseffektivitet med största möjliga värde med så liten miljöpåverkan som möjligt? Ta del av expertkunskap om hållbara metoder och affärsmodeller baserat på flera års utveckling och forskning inom cirkulär design.

Lokala coacher och några av Sveriges kunnigaste inom hållbar affärsutveckling finns med som stöd under din utvecklingsresa. Målet är att du identifierar en eller flera cirkulära affärsmöjligheter i ditt företag och påbörjar en plan för fortsatt arbete.

Innehåll

  • Dag 1: Identifiera cirkulära affärsmöjligheter i eget företag. Workshop i Cirkulär Business Model Canvas.
  • Dag 2: Lönsamhetskalkylering och prioritering av affärsmöjligheter. Introduktion till lönsamhetskalkylering och test av egen affärsidé, och prioritering av affärsmöjligheter.

För vem?

Utbildningen riktar sig till små och medelstora företag i Jämtlands län. Den förkunskap som krävs är medverkan i del 1, Rusta dig och ditt företag med cirkulära kunskaper, och del 2, Vinnande verksamhet med en hållbar produktion. Missade du dessa tillfällen ger vi dig chans att läsa in dig för detta tillfälle.

När?

Utbildningstillfället omfattar två dagar, och vi erbjuder både en fysisk och två digitala tillfällen.

Fysiskt utbildningstillfälle

  • 26-27 oktober, kl. 9.00-14.30

Digitala utbildningstillfällen

  • 8 och 15 november kl. 9.00-14.30 (digitalt)
  • 9 och 17 november, kl. 9.00-14.30 (digitalt)

Var?

Den fysiska träffen hålls på C:nen, Prästgatan 39 i Östersund. De digitala tillfällena hålls via Zoom.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri tack vare finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen. Vid utebliven närvaro, eller avbokning senare än 24 timmar före start, tillämpar vi en no show-avgift på 750 kronor.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan, och välj den utbildningsomgång som du önskar delta. Antalet platser är begränsade.

Designsprint för utvalda företag

Några av de företag som deltar i Response utbildningsprogram kommer även att erbjudas en designsprint – en fördjupad, praktisk del tillsammans med strategiska experter för att påskynda omställningsarbetet. Dessa företag kommer att lyftas fram som goda exempel för att inspirera andra företag i Sverige.

Frågor?

Kontakta Maja Blomqvist, Region Jämtland Härjedalen

Arrangörer

Utbildningsprogrammet arrangeras i samarbete mellan SVID, Stiftelsen Svensk industridesign, Södertälje Science Park och Region Jämtland Härjedalen.

Finansiärer

Logotyp Region Jämtland Härjedalen
Logotyp Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Kontakt

Har du frågor om utbildningsprogrammet Response? Kontakta mig!