Har ni börjat omställningen för att möta nya krav kopplade till hållbar utveckling? Delta i detta seminarium för att lära dig mer om hållbarhetsarbete och hur vi inom näringslivet kan bidra till positiv utveckling.

Du kommer att få en grundläggande förståelse för olika delar inom hållbarhet, trender som påverkar oss och olika sätt att hantera de utmaningar vi står inför. Workshopdelen fokuserar på framtidens hållbara verksamhet och förutom att nätverka, undersöker vi möjliga vägar framåt.

Innehåll

  • Grunderna i cirkulär ekonomi
  • Livscykelns faser – hur kan vi producera mer hållbart?
  • Cirkulära ekonomier – hur kan vi skapa mer värde av mindre resurser?
  • Inspirerande exempel
  • Samtal och nätverkande

För vem?

Seminariet är öppet för alla som vill lära sig mer om hållbarhet och hur cirkulär design kan bidra till ett lönsamt och hållbart företagande. Inga förkunskaper krävs.

När?

Seminariet är tre timmar långt och erbjuds vid fyra olika tillfällen, varav två tillfällen erbjuds digitalt och två tillfällen erbjuds som fysisk träff i Östersund.

Fysiska tillfällen

  • 23 augusti, kl. 9-12 (fysiskt)
  • 9 september, kl. 9-12 (fysiskt)

Digitala tillfällen

  • 31 augusti, kl. 9-12 (digitalt)
  • 13 september, kl. 9-12 (digitalt)

Var?

De digitala träffarna hålls via Zoom. De fysiska träffarna hålls på C:nen, Prästgatan 39 i Östersund.

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan, och välj det datum som du vill delta. Antalet platser är begränsade.

Response utbilningsprogram för företag i Jämtlands län

Det här seminariet är den första i en serie av tre delar inom ramen för utbildningsprogrammet Response, för små och medelstora företag i Jämtlands län. Det första seminariet är dock öppet för alla företag i hela Sverige.

I del två, Vinnande verksamhet med en hållbar produktion, kommer vi att fokusera på designprocessen som metod för hållbar omställning, och utveckla användarvänliga och hållbara produkter och tjänster utifrån praktiska exempel. I del tre, Lönsamhet med hållbara affärsmodeller, kommer vi att fördjupa oss i cirkulära affärsmöjligheter och lönsamhet för ditt företag tillsammans med stöd av coacher under arbetsprocessen.

Arrangörer

Utbildningsprogrammet arrangeras i samarbete mellan SVID, Stiftelsen Svensk industridesign, Södertälje Science Park och Region Jämtland Härjedalen.

Finansiärer

Logotyp Region Jämtland Härjedalen
Logotyp Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Kontakta mig!