Personer som håller i en röd tråd.

Förnyelselabbet

Förnyelselabbet ska verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå.

Bild av förstoring av ett löv.

EcoDesign Circle

EcoDesign Circle arbetar för att öka kunskapen om ekodesign hos Östersjöregionens små och medelstora företag, designer och designorganisationer. Det ska i sin tur leda till att företag kommer att skapa metoder som drar nytta av ekodesig

Balkonger på ett höghus med stora gröna växter på varje balkonger.

Circular Design – Learning for Innovative Design for Sustainability

Circular Design handlar om att främja hållbar konsumtion och produktion av produkter och tjänster i Europa.

Två bärbara datorer som står mittemot varandra. Händer som skriver på ena datorn.

DigiMission – Smart Industri i Regionerna 2.0 ÖMS

DigiMission är ett projekt som handlar om samverkan för effektivare digitalisering av små och medelstora företag i Mälardalen.

Personer som sitter på ett berg och har picknick. Solnedgång och utsikt över en sjö.

MOBEVI

MOBEVI är en förstudie för en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror längs väg 363 och Vindelälven-Juhtatdahka.