Nu har vi öppnat anmälan till utbildningsprogrammet Response. Programmet hjälper ditt företag till praktisk omställning utifrån era egna förutsättningar, för att stå starkare i den nya ekonomin.


Hur går hållbarhetsarbetet på ditt företag? Vet du inte hur du ska börja eller hur du ska fortsätta? Oavsett nivå hjälper vi dig praktiskt med kunskaper och vässar dina affärsmodeller för att stå starkare i den nya ekonomin.

Cirkulär design är ett arbetssätt som skapar resurseffektivitet med största möjliga värde för kund och företag på ett hållbart sätt. I utbildningsprogrammet Response får du lära dig om hållbara metoder och affärsmodeller baserat på flera års utveckling och forskning inom cirkulär design.

Programmet är kostnadsfritt och uppdelat i tre delar. Del 1 är öppen för alla företag i Sverige, del 2 och 3 vänder sig till små och medelstora företag i Jämtlands län. Utvalda företag kommer även att erbjudas en designsprint – en snabb och fokuserad utvecklingsprocess kring ett bestämt område.

Publicerad 07 juni 2022

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring utbildningsprogrammet Response? Kontakta mig!