Här lär vi oss hur produktionen – genom produktdesign, materialval och nytänkande kan bli ett viktigt verktyg i företagets hållbarhetsarbete. Deltagande företag får en kunskapsboost och får arbeta med fiktiva case tillsammans med experter inom hållbar design och produktion.

Är du verksam i Jämtlands län, eller andra delar av landet? Nu öppnar vi upp för alla att delta. Vill du utveckla ditt företag till en hållbar verksamhet? Då ska du anmäla dig till fortsättningen i utbildningsprogrammet Response där vi kommer att hjälpa företag till praktisk omställning utifrån företagens egna förutsättningar.

Hur kan företag tänka och göra annorlunda för att bli mer hållbara? Under utbildningen arbetar vi med fiktiva exempel i workshopformat för att öva på hur företag kan ställa om med designprocessen som metod. Vi övar även på nya och mer hållbara sätt att utveckla varor och tjänster, som också ger större värde för kunden.

Innehåll

  • Designprocessens grunder
  • Förstå kunden och deras behov
  • Metoder för att utveckla värde för kunden
  • Intervjuteknik och insikter
  • Analys och prioritering av utmaningar
  • Livscykelanalys – material och produktion
  • Metoder för problemformulering, resurshantering och förlängda livscykler
  • Idégenerering, konceptutveckling, prototyp och pitch

Upplägg

Det här utbildningstillfället består av två heldagar i fysiskt format. De som medverkar i denna del kommer även att delta i den tredje delen av programmet. Där får deltagarna fördjupa sig i affärsmöjligheter och lönsamhet i sitt hållbara företag. Detta sker med stöd av coacher under arbetsprocessen. Du anmäler dig till den tredje omgången separat.

För vem?

Utbildningen riktar sig till små och medelstora företag i Sverige. Den förkunskap som krävs är medverkan i det första seminariet Rusta dig och ditt företag med cirkulära kunskaper. Missade du detta får du möjlighet att ta del av materialet på annat sätt inför starten.

När?

  • 27-28 september, kl. 9–17
  • 6-7 oktober, kl. 9–17

Var?

C:nen, Prästgatan 39 i Östersund.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan, och välj den utbildningsomgång som du önskar delta. Antalet platser är begränsade. Du kommer efter anmälan att bli kontaktad för mer information och senare få en bekräftelse om ditt företag har blivit antaget till programmet.

Arrangörer

Utbildningsprogrammet arrangeras i samarbete mellan SVID, Stiftelsen Svensk industridesign, Södertälje Science Park och Region Jämtland Härjedalen.

Logotyp Region Jämtland Härjedalen
Logotyp Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Kontakta mig!