Nu har vi startat projektet Response – cirkulär transformation genom design, digitalisering, material och produktutveckling för små och medelstora företag i Region Jämtland Härjedalen.

Projektet är ett kompetenslyft där företag i Region Jämtland Härjedalen får expertkunskap om hållbara metoder och affärsmodeller baserat på flera års utveckling och forskning inom cirkulär design – ett arbetssätt som skapar resurseffektivitet med största möjliga värde för kund och företag med optimerad miljöpåverkan.

Små och medelstora företag kommer att få fördjupad kunskap i cirkulär ekonomi, omvärldsspaning och hur de globala målen påverkar företagen. Vi kommer att använda designmetoder för utveckling av varor och tjänster kopplade till nya affärsmodeller. Metoderna som används har utvecklats i projektet EcoDesign Circle och EcoDesign Circle 4.0.

– Vi kommer att erbjuda kostnadsfri coaching och expertstöd för att utveckla nya produkter och tjänster som är långsiktigt hållbara, både för ekonomin och klimatet, säger Anna Velander Gisslén, projektledare för Response, SVID. Designmetoderna som vi använder har utvecklats i projektet EcoDesign Circle och EcoDesign Circle 4.0, så det känns roligt att vi nu kan bygga vidare på den kunskap och de verktyg som vi har tagit fram där.

Genom att etablera cirkulär kompetens i regionen kommer det företagsfrämjande systemet att stärkas, så att det även finns förutsättningar för fortsatt utveckling efter projektets slut. Projektet kommer också att titta på hur upparbetad kunskap kan skalas upp nationellt.

De ska bli goda exempel för andra

Några utvalda företag kommer även att erbjudas en designsprint – en fördjupad, praktisk del tillsammans med strategiska experter för att påskynda omställningsarbetet. Dessa företag kommer att lyftas fram som goda exempel för att inspirera andra företag i Sverige.

Projektet sker i samarbete med Regionalt Designcentrum Jämtland Härjedalen och Södertälje Science Park.

– Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda företag i vår region att ta del av de här metoderna som har tagits fram och nu anpassas till just våra förutsättningar. Det är en jätteförmån för deras omställning, säger Karolina Nätterlund, verksamhetsledare för Designcentrum Region Jämtland Härjedalen.

Projektet pågår till och med den 30 oktober 2023.

Är du företagare i Jämtlands län och vill vara med?

Nu går det att anmäla sig till utbildningsprogrammet Response. Vissa av utbildningstillfällena är riktade till företag i Jämtlands län, men det första tillfället är öppet för alla företag i Sverige.

Finansieras med EU-medel och regionala medel

Projektet finansieras av Tillväxtverket med Europeiska Unionen – Europeiska regionala utvecklingsfonden och drivs av SVID med stöd av Region Jämtland Härjedalen.

Logotyp: Med finansiering från Tillväxtverket
Tillväxtverket
Logotyp EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden
Europeiska Unionen – Europeiska regionala utvecklingsfonden
Logotyp: Region Jämtland Härjedalen
Region Jämtland Härjedalen

Publicerad 21 december 2021

Uppdaterad 15 juni 2022

Kontakt