Design för energieffektiv vardag är ett tvärvetenskapligt forsknings- och innovationsprogram som drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID.

Programmet utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energi-, design- och beteendeområden för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster.

Det ska vara enkelt att göra rätt och att använda teknik, produkter och tjänster som är energieffektiva och hållbara. Programmet har två forsknings-, utvecklings- och innovationsområden: Kunskap och kompetens och Innovation för resurseffektivitet.

Varför design i energi-forskning och utveckling?

Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, och användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingsprocessen. Energiforskning som tar hänsyn till design- och beteendeaspekter kan möjliggöra att affärsmodeller och funktionalitet på produkter, teknik och tjänster verkligen överensstämmer med människors behov, vanor, beteenden och preferenser.

Mål

Programmets övergripande mål är att bidra till energisystemets omställning genom att, med hjälp av designkunskap och kunskap om människors vanor och beteenden, ge individer och grupper större möjligheter att bidra till men även påverka och stärka sin roll i ett energieffektivt och hållbart samhälle.

Målgrupp

Målgrupper för hela programmet inkluderar:

  • Beslutsfattare inom energi- och klimatområdet
  • Näringslivsaktörer verksamma inom energi- och designområdena, inom närliggande branscher eller som är intresserade av energi- och designområdena
  • Forskare vid universitet, högskolor och forskningsinstitut Branschorganisationer och intressegrupper
  • Entreprenörer samt små- och medelstora företag

Projekttid och budget

Programmet pågår mellan 2018 – 2021 och totalt utlyses 60 miljoner kronor.

Projektorganisation

  • Projektledare från Energimyndigheten: Christoffer Tjärnberg och Viktor Döhlen.
  • Projektledare kanslifunktion SVID: Fredrik Forsman
  • Kommunikatör kanslifunktion SVID: Sofia Beckman

SVIDs roll i projektet

SVID agerar kanslifunktion för programmet och sköter administration, kommunikation och arrangerar möten och konferenser. Länk till programmets webbplats: www.designforenergi.se

Kontakt

Kontakta någon av oss om du har frågor gällande projektet.

Mona Wärdell

Mona Wärdell

Projektledare

Mobil: 076-786 28 28
E-post: mona.wardell@svid.se

Sofia Beckman

Sofia Beckman

Kommunikatör

Telefon: 08-406 84 47
Mobil: 072-746 88 77
E-post: sofia.beckman@svid.se

Samarbetspartner och finansiär

Lärlabb om hur företagare på landsbygderna bäst
stöttas i sin digitalisering

I detta projekt faciliterar SVID en lärlabbsprocess för projekt som fått medel inom Tillväxtverkets utlysning "Utveckla företag på landsbygderna".

EcoDesign Circle
4.0

Hur kan cirkulär design bidra till att forma framtidens ekonomi och främja övergången till ett cirkulärt samhälle? Vilka möjligheter kan digitalisering ge för en hållbar service? Och vad behöver designer och affärsledare för att kunna applicera cirkulära affärsmodeller på ett hållbart sätt?

Viable
Cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta hållbara städer.

Förnyelselabbet

Förnyelselabbet ska verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå.