Design för energieffektiv vardag är ett tvärvetenskapligt forsknings- och innovationsprogram som drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID.

Programmet utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energi-, design- och beteendeområden för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster.

Det ska vara enkelt att göra rätt och att använda teknik, produkter och tjänster som är energieffektiva och hållbara. Programmet har två forsknings-, utvecklings- och innovationsområden: Kunskap och kompetens och Innovation för resurseffektivitet.

Varför design i energi-forskning och utveckling?

Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, och användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingsprocessen. Energiforskning som tar hänsyn till design- och beteendeaspekter kan möjliggöra att affärsmodeller och funktionalitet på produkter, teknik och tjänster verkligen överensstämmer med människors behov, vanor, beteenden och preferenser.

Mål

Programmets övergripande mål är att bidra till energisystemets omställning genom att, med hjälp av designkunskap och kunskap om människors vanor och beteenden, ge individer och grupper större möjligheter att bidra till men även påverka och stärka sin roll i ett energieffektivt och hållbart samhälle.

Målgrupp

Målgrupper för hela programmet inkluderar:

  • Beslutsfattare inom energi- och klimatområdet
  • Näringslivsaktörer verksamma inom energi- och designområdena, inom närliggande branscher eller som är intresserade av energi- och designområdena
  • Forskare vid universitet, högskolor och forskningsinstitut Branschorganisationer och intressegrupper
  • Entreprenörer samt små- och medelstora företag

Projekttid och budget

Programmet pågår mellan 2018 och 2024, och har en budget på 60 MSEK för åren 2020 till och med 2024.

Projektorganisation

  • Projektledare från Energimyndigheten: Christoffer Tjärnberg och Helena Karresand.
  • Projektledare kanslifunktion SVID: Mona Wärdell
  • Kommunikatör kanslifunktion SVID: Sofia Beckman

SVIDs roll i projektet

SVID agerar kanslifunktion för programmet och sköter administration, kommunikation och arrangerar möten och konferenser. Länk till programmets webbplats: www.designforenergi.se

Kontakt

Kontakta någon av oss om du har frågor gällande projektet.

Samarbetspartner och finansiär

Nordic & Baltic Design Summit 2024

In 2024, SVID, in close collaboration with the Röhsska Museum and Svensk Form, is organising the Nordic & Baltic Design Summit 2024.

Nordic & Baltic Design Summit 2024

Under 2024 arrangerar SVID i nära samarbete med Röhsska museet och Svensk Form konferensen Nordic & Baltic Design Summit 2024.

TURF –
The Urban Food Factory 

Hur kan städer stärka förmågan att närproducera mat genom odlingar i parkeringshus? Det utforskar SVID tillsammans med Rzeszow University of Technology och Pond Fish and Greens i projektet TURF².

Cirkulär lättvikt

Hur kan företag anpassa sig efter nya cirkulära krav samtidigt som de ökar sin lönsamhet? I ett pilotprogram kommer SVID att vara med och stötta företag inom lättviktsområdet att framtidssäkra sin verksamhet.

Arctic Design Center

Arctic Design Center är en arena och mötesplats för frågor inom arkitektur, design, konst och kulturarv. Projektet bidrar till en hållbar samhällsutveckling i norra Sverige genom att skapa samverkan och kunskapshöjning inom Politiken för gestaltad livsmiljö.