Svenska Designsällskapet har startat upp en rad tematiska noder, för studenter, för seniora designer, för forskning och utveckling, och för svenska formbestämmare.

Syftet med de tematiska noderna är att de ska leda till ett djupare kunskapsutbyte och fler designaktiviteter, i många fall i samverkan med regionala medlemmar, vilket på sikt stärker företag och organisationer i hela landet.

Om du har lust att engagera dig i en nod, ta kontakt med ansvarig ambassadör.

Aktiviteter under 2022

Har frågor eller tips på aktiviteter som du skulle vilja att vi arrangerar? Kontakta ordförande Helena Karlberg.

Aktiviteter under 2021 inklusive styrelsemöten

Tematiska noder

För att få ett djupare kunskapsutbyte och fler designaktiviteter i hela landet har Svenska Designsällskapet ett antal tematiska noder.

Bli medlem

Svenska Designsällskapet är öppen för företag, organisationer, offentliga verksamheter, högskolor och universitet, men även för enskilda medlemmar.

Stadgar

Här hittar du stadgarna för Svenska Designsällskapet.

Medlemsförmåner

I Svenska Designsällskapet får du möjlighet att stärka din verksamhet med hjälp av design. Som medlem får du tillgång till ett unikt nätverk av företag, akademi och offentliga verksamheter.

Styrelse

Här hittar du vilka som ingår i Svenska Designsällskapets styrelse.