När: 15 december 2022

Var: Online

I höst arrangerar Svensk Form, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och Svenska Designsällskapet fyra digitala Design talks om hur kraften i design kan tas tillvara för att driva på hållbarhetsomställningen.

Samtalen bygger på studien Design som utvecklingskraft som Svensk Form och SVID har tagit fram på uppdrag av Kulturdepartementet.

Nu är det dags för det fjärde samtalet!

Samtalet handlar om hur samspelet mellan näringsliv och design ser ut, och vilken roll näringslivet spelar i utvecklingen av design som en metod för att bygga ett hållbart samhälle.

Idag får du lyssna till :

  • Jonas Olsson, vd SVID
  • Mats Widbom, vd Svensk Form
  • Marie Krüeger, vd Almi Skåne
  • Dag Duberg, ansvarig för Tarketts återvinningsystem i Europa

Samtalet modereras av Helena Karlberg, ordförande i Svenska Designsällskapet.

Samtalet hålls digitalt klockan 12:00-13:00 den 15 december.

Anmälan

Anmäl dig till helena.karlberg@ltubusiness.se senast den 13 december.

Seminariet är kostnadsfritt.

Mer om arrangörerna