När: 7 februari 2023

Var: Stockholm Furniture Fair, på Stockholmsmässan i Älvsjö

Välkommen till årets första Design talks!

Svensk Form, SVID och Svenska Designsällskapet arrangerar seminarieserien Design talks om hur kraften i design kan tas tillvara för att driva på hållbarhetsomställningen.

Samtalen bygger på studien Design som utvecklingskraft som Svensk Form och SVID tog fram 2022 på uppdrag av Kulturdepartementet.

Den här gången håller vi ett fysiskt lunchseminarium kl. 12-13 i Swedish Design Movements monter på Stockholm Furniture Fair, Stockholmsmässan.

Talare

  • Mats Widbom, vd Svensk Form
  • Jonas Olsson, vd SVID
  • Cecilia Tall, programchef RE:source
  • Carl Mossfeldt, strategisk chef, Göteborg Klimatomställningsfunktion
  • Samtalet modereras av Helena Karlberg, ordförande i Svenska Designsällskapet.
Cecilia Tall
Cecilia Tall, programchef RE:source

Specialinbjuden till Design talks på Stockholm Furniture är Cecilia Tall. Cecilia är programchef för det strategiska innovationsprogrammet RE:source som arbetar för materialanvändning inom planetens gränser genom innovation och konkurrenskraft. Hon har varit en av ledamöterna i regeringens samverkansprogram för näringslivets klimatomställning.

Cecilia har god kunskap om vad industrin efterfrågar i framtiden, både material, framtida produktionsteknologier och nya produkter med ett fokus på textilindustrin, och en överblick över de svenska forskningsprojekt som finns på området idag. Inom uppdraget för RE:source representerar hon programmet i olika arbetsgrupper och styrelser med huvudfokus på att leda omställning till en hållbar och cirkulär industri.

Kostnad och anmälan

Seminariet är kostnadsfritt (förutom inträde till Stockholm Furniture Fair). Ingen föranmälan krävs.

Stockholm Furniture Fair

Mer om arrangörerna