När: 28 maj 2021

Var: Digitalt i Zoom

Välkommen till det andra av fyra seminarier i serien ”Hundra år av design och demokrati” där forskare från flera nordiska designuniversitet diskuterar hur design har påverkat den demokratiska processen och vice versa.

Dagens seminarium fokuserar på individuellt skapande och hantverk. Vilken roll spelar skapandet för samhällsutveckling och demokrati, och vilken roll kan det spela?

Vem är den skapande medborgaren?

Inom design- och konsthantverksforskning håller industriarbetet på att omvärderas; det som under 1900-talet gärna beskrevs som ett ”mekaniskt” arbete uppfattas idag snarare en kvalificerad praktik som rymmer många hantverksmoment. Samtidigt har hantverksbegreppet vidgats och vi talar idag om hantverksöl, hantverksmat och hantverksmejerier.

Detta riktar ljuset mot vilka typer av aktiviteter som har status som skapande eller konstnärliga i ett större perspektiv. Hur ser relationen mellan amatörer och professionella ut och vilka arbeten, hantverk och praktiska kunskaper har hög status i samhället?

Hantverkets beständighet

Ett annat tema för seminariet är hantverkets beständighet. 1800-talets slöjd- och hantverksrörelser utgick från uppfattningen att de traditionella kunskaperna var hotade och att hantverket löpte risken att konkurreras ut och försvinna. Idag domineras den teoretiska diskursen inom områdena av en mer dynamisk syn på hantverk, där dess förmåga att förändras, förnyas och gå i dialog med samhällsförändringarna står i centrum.

Men finns det ändå enskilda hantverksgrenar som löper risk att dö ut? Om detta kopplas till demokrati och representation blir frågan: finns det, samtidigt som hantverksområdet i stort växer sig starkare, enskilda grupper av medborgare vars hantverk marginaliseras eller håller på att försvinna?

Moderator är Love Jönsson – Rian Designmuseum och panelen består av Frida Hållander – Konstfack, Erik Sigurdson – Umeå Universitet, Anna Seravalli – Malmö Universitet och Andreas Nobel – Linköping Universitet.

För vem?

Seminariet är öppet för alla.

När?

Den 28 maj 2021 kl. 9.00-11.30.

Anmälan

Du behöver inte anmäla dig i förväg.

Var?

Seminariet hålls i Zoom.

Arrangör

Linköpings universitet är huvudarrangör och värd för seminarieserien. SVID och Svensk Form är medarrangörer.

Om seminarieserien

Seminariet ingår i seminarieserien ”Hundra år av design och demokrati”.

I år är det 100 år sedan den allmän och lika rösträtt blev verklighet i Sverige. I en tvärvetenskaplig seminarieserie som sträcker sig över hela året kommer forskare från fler nordiska designuniversitet diskutera hur design har påverkat den demokratiska processen och vice versa.

Har du frågor om seminariet?

Kontakta Stefan Holmlid, professor, Institutionen för datavetenskap (IDA), Interaktiva och kognitiva system (HCS), Linköpings universitet, e-post stefan.holmlid@liu.se.

Foto: Ted Eytan