I våra nätverk får du möjlighet att dela erfarenheter med andra som har intresse av att stärka sin verksamhet med design. Vi arbetar både i existerande nätverk och skapar nya tillsammans med samarbetspartner.

Våra nätverk

Bild inomhus på sex personer som står och sitter vid ett bord. På bordet ligger stora papper som det är ritat och skrivet på.

Svenska
Designsällskapet

Välkommen till ett ovärderligt kontaktnät inom designområdet. Vi är rösten för svenska designdrivare och designambassadörer. Svenska Designsällskapet stödjer SVID i utvecklingen av designområdet.

Nätverkande vid bord med papper

Svenska
labbnätverket

Ett nätverk för alla design-, policy- och innovationslabb i Sverige. Syftet med nätverket är att dela erfarenheter och att lära av varandra, men också att kunna driva nationella frågor tillsammans. Nätverket drivs av SVID.

Publicerad 26 november 2019

Uppdaterad 14 januari 2021