I våra nätverk får du möjlighet att dela erfarenheter med andra som har intresse av att stärka sin verksamhet med design. Vi arbetar både i existerande nätverk och skapar nya tillsammans med samarbetspartner.

Våra nätverk

Nätverkande vid bord med papper

Svenska innovationslabb

Ett nätverk för alla design-, policy- och innovationslabb i Sverige. Syftet med nätverket är att dela erfarenheter och att lära av varandra, men också att kunna driva nationella frågor tillsammans. Nätverket drivs av SVID.

Personer som går runt i rummet och hälsar på varandra.

Intressentföreningen för SVID

Välkommen till ett ovärderligt kontaktnät inom designområdet! I Intressentföreningen för SVID skapar medlemmarna möjligheter för utveckling av och med design.

Publicerad 26 november 2019

Uppdaterad 16 december 2019