Välkommen till ett ovärderligt kontaktnät inom designområdet. Vi är rösten för svenska designdrivare och designambassadörer.

Svenska Designsällskapet stödjer SVID i utvecklingen av designområdet. Vi erbjuder våra medlemmar kunskap, verktyg och ett nätverk av företag, akademi och offentliga verksamheter som ska leda till affärsmässig, miljömässig och socialt hållbar utveckling i hela landet. Tillsammans formar vi framtiden!

För att få ett djupare kunskapsutbyte och fler designaktiviteter i hela landet har Svenska Designsällskapet ett antal tematiska noder. Läs mer om noderna, om våra aktiviteter och hur du blir medlem här nedan.

Illustration. Tre personer i ringar som är sammankopplade.

Välkommen att bli medlem!

Svenska Designsällskapet är öppen för företag, organisationer, offentliga verksamheter, högskolor och universitet, men även för enskilda medlemmar.

Läs mer om Svenska Designsällskapet

Tematiska noder

För att få ett djupare kunskapsutbyte och fler designaktiviteter i hela landet har Svenska Designsällskapet ett antal tematiska noder.

Aktiviteter

Svenska Designsällskapet har startat upp en rad tematiska noder, för studenter, för seniora designer, för forskning och utveckling, och för svenska formbestämmare.

Bli medlem

Svenska Designsällskapet är öppen för företag, organisationer, offentliga verksamheter, högskolor och universitet, men även för enskilda medlemmar.

Stadgar

Här hittar du stadgarna för Svenska Designsällskapet.

Medlemsförmåner

I Svenska Designsällskapet får du möjlighet att stärka din verksamhet med hjälp av design. Som medlem får du tillgång till ett unikt nätverk av företag, akademi och offentliga verksamheter.

Styrelse

Här hittar du vilka som ingår i Svenska Designsällskapets styrelse.