När: 14 juni 2023

Var: Vetenskapens hus, Luleå

Den 14 juni arrangeras ett designlabb i projektet People-Powered Transformation tillsammans med Sverker Sörlin, forskare i miljöhistoria och författare till bland annat Framtidslandet. På plats finns även Pia McAleenan från SVID, som är en del i projektet. Förnyelselabbets metodik är framtagen på SVID och sedan 2016 har flera kommuner och myndigheter deltagit i olika typer av designlabb.

Workshoppen genomförs av Luleå tekniska universitet och SVID i samarbete med Svenska Designsällskapet.

När och var?

Den 14 juni 2023 kl. 13.00-16.00 i Vetenskapens hus i Luleå.

Efter designlabbet är du även välkommen till en after work med LTU och LTU Business.

Anmälan

Om projektet People-Powered Transformation

Projektet People-Powered Transformation drivs av Design, Arkitektur och Arbetsvetenskap på Luleå tekniska universitetet och är en del av Sveriges nya innovationssatsning Impact Innovation som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. SVID är partner i projektet.

Syftet med projektet är att skapa ett programkontor för utveckling av attraktiva, inkluderande och hållbara livsmiljöer, med fokus på människans roll i den gröna omställningen och samhällsomvandlingen i Sverige.

Projektet utgår från kommuner och regioner i norra Sverige, men är övertygade om att lärandet kan skalas upp både nationellt och internationellt. Initiativet går helt i linje med temat på Världsutställningen i Osaka 2025 – ”Designing Future Society for Our Lives”.

I projektet använder vi oss av samskapande designprocesser mellan olika aktörer (akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället) och med platsinnovationsmodellen som grund. Tillsammans utforskar vi samhällets styrkor, utmaningar, systemets inneboende förutsättningar och testar alternativa färdvägar för systemomställningen.