Svenska Designsällskapet är öppen för företag, organisationer, offentliga verksamheter, högskolor och universitet, men även för enskilda medlemmar.

Årsavgiften betalas för medlemskap under perioden januari till och med december.

Avgift

Årsavgiften är beroende av hur stor omsättning din verksamhet har.

  • 1 000 SEK/år individuellt medlemskap utan koppling till företag och organisation
  • 2 500 SEK/år för företag och organisationer med mindre än 10 miljoner i omsättning med förmån att erbjuda individuellt medlemskap à 250 SEK/år
  • 5 000 SEK/år för företag och organisationer med mer än 10 miljoner i omsättning med förmån att erbjuda individuellt medlemskap à 250 SEK/år
  • 250 SEK/år för studenter och pensionärer.
  • Kostnadsfritt för hedersmedlemmar. Hedersmedlemmar bjuds in av styrelsen.

Gör så här

  • Skicka ett mail till Lars Eriksson, lars.eriksson@ju.se, med följande uppgifter: kontaktperson, e-postadress, namn på företaget/ organisationen eller individens namn om det är ett enskilt medlemskap
  • Vi skickar en faktura via mail
  • När ni har betalat fakturan är ni medlemmar. Välkomna!

Om ni hellre vill betala in avgiften till bankgiro eller konto, går det också bra. Betala då in avgiften till bankgiro 293-6326 eller kontonummer SEB 5222-1057384. Skriv organisationens namn och kontaktpersonens e-postadress.

Medlemsförmåner

I Svenska Designsällskapet får du möjlighet att stärka din verksamhet med hjälp av design. Som medlem får du tillgång till ett unikt nätverk av företag, akademi och offentliga verksamheter.

Aktiviteter

Svenska Designsällskapet arrangerar olika designaktiviteter för medlemmarna.

Tematiska noder

För att få ett djupare kunskapsutbyte och fler designaktiviteter i hela landet har Svenska Designsällskapet ett antal tematiska noder.

Stadgar

Här hittar du stadgarna för Svenska Designsällskapet.

Styrelse

Här hittar du vilka som ingår i Svenska Designsällskapets styrelse.