I Svenska Designsällskapet får du möjlighet att stärka din verksamhet med hjälp av design. Som medlem får du tillgång till ett unikt nätverk av företag, akademi och offentliga verksamheter.

Som medlem påverkar och stödjer du SVIDs arbete – att få företag, organisationer och offentliga verksamheter framgångsrika genom att strategiskt använda design. SVIDs insatser inom forskningsområdet är en viktig förutsättning för att lyckas.

Som medlem får du ta del av:

 • En stark designröst i Sverige
 • Omvärldsanalys inom designområdet
 • Tematiska noder med aktivitet i hela landet
 • Inbjudningar till Svenska Designsällskapets aktiviteter
 • Rabatt på utvalda kurser, utbildningar och evenemang
 • Möjlighet till bidrag till utvalda mässor, konferenser och resor
 • Möjlighet till bidrag till att arrangera seminarier i samarbete med SVID och Svenska Designsällskapet
 • Kostnadsfritt deltagande i SVIDs seminarier (ingår för två personer)
 • Kostnadsfritt låna konferensrum hos SVID på Skeppsholmen i Stockholm
 • Möjlighet att påverka SVIDs arbete genom föreningens uppdrag att utse tre ledamöter till SVIDs styrelse
 • Tillgång till Svenska Designsällskapets LinkedIn-grupp
 • Tillgång till Svenska Designsällskapets Facebook-sida

Tematiska noder

För att få ett djupare kunskapsutbyte och fler designaktiviteter i hela landet har Svenska Designsällskapet ett antal tematiska noder.

Aktiviteter

Svenska Designsällskapet har startat upp en rad tematiska noder, för studenter, för seniora designer, för forskning och utveckling, och för svenska formbestämmare.

Bli medlem

Svenska Designsällskapet är öppen för företag, organisationer, offentliga verksamheter, högskolor och universitet, men även för enskilda medlemmar.

Stadgar

Här hittar du stadgarna för Svenska Designsällskapet.

Styrelse

Här hittar du vilka som ingår i Svenska Designsällskapets styrelse.