När: 17 november 2021

Var: Digitalt

Välkommen till Svenska Designsällskapets Design talks med tema ”Designpolitikens möjligheter”.

Jonas Olsson, vd för SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och Mats Widbom, vd för Svensk Form kommer att berätta om hur den svenska designpolitiken har utvecklats genom decennierna och vad design kan skapa för värden. Bland annat kommer de att berätta om ett nytt regeringsuppdrag som innebär att SVID och Svensk Form ska genomföra en studie om hur design kan nyttjas som utvecklingskraft för samhällets hållbara utveckling.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind kommenterade nyligen det nya uppdraget enligt följande:

– Design driver samhället framåt, och spänner över allt ifrån kultur till miljö, näringsfrågor och samhällsbyggnad. Studien möjliggör för oss att få en samlad bild över designperspektivets olika delar och hur det kan stärkas för genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö i hela landet.

När?

Onsdagen den 17 november, kl. 12.00 – 13.00.

Var?

Digitalt via Teams.

Anmälan

Anmäl dig via mejl till: helena.karlberg@ltubusiness.se

Om Design talks

Svenska Designsällskapet vill bidra till en levande dialog om designrollen i Sverige. Föreningen har därför skapat Design talks – återkommande tematiska, digitala lunchseminarier inom området design. Var en del av den svenska designrösten och delta i dialogen. Design talks arrangeras i samarbete med SVID och Svensk Form.

Nästa Design talks – 19 januari 2022

Nästa Design talk arrangeras den 19 januari kl. 12.00 – 13.00 via Teams med temat Design i ett omvärldsperspektiv. Lars Eriksson, professor i industridesign vid Jönköpings Universitet och Lisbeth Svengren Holm, professor emerita i design management från Göteborgs universitet har gjort en analys över hur nationella designorganisationer ser ut i andra länder.

Arrangörer

Svenska Designsällskapet.
Svenska Designsällskapet
Logotyp för Svensk Form
Svensk Form
SVID
SVID