När ni har lärt känna er målgrupp är det dags att definiera utmaningen som ni ska jobba vidare med. Det är viktigt att lägga tid på den här fasen, för att inte riskera att utveckla något som ingen behöver.

Börja med att samla ihop all information ni har om er målgrupp på ett ställe för att få en bra överblick. Detta kan ni till exempel göra genom att skriva på post it-lappar som ni sätter upp på en vägg. Sortera och gruppera lapparna och försök klargöra stora mönster, behov och insikter. Ta hjälp av metoderna nedan.

Stödmaterial

Här hittar ni stödmaterial och mallar som ni kan använda i fasen definiera.

Empatikarta

Empatikartan används för att sortera de insikter ni har fått från målgruppen. Skriv ner information från många olika användare så att ni får en överskådlig bild av användarna. På empatikartan får ni även med eventuella motsättningar. Det är inte alltid målgruppen gör så som de säger att de gör.

Empatikartan är också bra att använda för att sedan kunna sammanställa information till en Persona.

Prioriteringsmatris

Prioriteringsmatrisen hjälper er att prioritera vilket utmaningsområde som ger mest värde och nytta för er användare, och som har störst potential att genomföras.

Problemformulering

När ni fått en bra bild av vad målgruppen tycker, tänker och känner ska ni skapa en problemformulering som fokuserar på en tänkt användare, det vill säga en människa. Formuleringen ska vara bred nog att ge kreativ frihet men begränsad nog att vara möjlig att ta sig an.

Persona

En persona är en påhittad ”typisk” användare av er tänkta produkt eller tjänst. En persona gör man för att få en mer personlig bild av användaren/målgruppen. När ni sedan jobbar med idégenerering, men även i de andra faserna, kan ni ställa lösningarna i relation till er persona.

Funktionsanalys

Funktionsanalysen gör ni som sista steg i fas 2, för att förbereda inför idégenereringen. Syftet med funktionsanalysen är att tänka och uttrycka en produkt eller tjänst i funktioner – inte i färdiga lösningar.

Ikon för Fas 1: Förstå

Fas 1: Förstå

I den inledande fasen i designprocessen är syftet att skapa en bred förståelse för utmaningen och användarna.

En tratt som iillusterar att definiera något

Fas 2: Definiera

När ni har lärt känna er målgrupp är det dags att definiera utmaningen som ni ska jobba vidare med.

Glödlampa som illustrerar att utveckla något

Fas 3: Idégenerera

När ni har definierat målgruppen och er utmaning är det dags att börja idégenerera. Släpp loss kreativiteten och jobba tillsammans för att få olika perspektiv och förslag på lösningar.

Ett pappersflygplan som illustrerar att prototypa

Fas 4: Prototypa

Alla idéer går att gestalta eller visualisera i fysisk form på något sätt. Vi kallar det att ”prototypa”.

Illustration för att testa

Fas 5: Testa och implementera

I den sista fasen testar och vidareutvecklar ni era prototyper. Här har ni åter igen användning för er testgrupp.