Illustration av designprocessguiden med de olika faserna förstå, definiera, idégenerera, prototypa och testa.

Använd designprocessguiden för att utveckla din verksamhet. I guiden berättar vi mer om de olika faserna i designprocessen och hur du använder dig av dem för att utveckla nya produkter eller tjänster.

Design är en kreativ arbetsprocess där du utvecklar lösningar utifrån användarens verkliga behov. Chansen att lyckas blir då mycket större. I varje fas finns ett antal mallar som stöd. Du kan behöva upprepa olika delar i faserna under processens gång, för att komma fram till det bästa resultatet. 

Ikon för Fas 1: Förstå

Fas 1: Förstå

I den inledande fasen i designprocessen är syftet att skapa en bred förståelse för utmaningen och användarna.

En tratt som iillusterar att definiera något

Fas 2 – Definiera

I fas två definierar ni utmaningen som ni ska jobba vidare med. Det är viktigt att lägga tid på den här fasen, för att inte riskera att utveckla något som ingen behöver.

Glödlampa som illustrerar att utveckla något

Fas 3: Idégenerera

I den tredje fasen är det dags att börja idégenerera. Släpp loss kreativiteten och jobba tillsammans för att få olika perspektiv och förslag på lösningar.

Ett pappersflygplan som illustrerar att prototypa

Fas 4: Prototypa

Alla idéer går att gestalta eller visualisera i fysisk form på något sätt. Vi kallar det att "prototypa".

Illustration för att testa

Fas 5: Testa och implementera

I den sista fasen testar och vidareutvecklar ni era prototyper.

Har du frågor om Designprocessguiden?

Kontakta gärna mig!