I den sista fasen testar och vidareutvecklar ni era prototyper. Här har ni åter igen användning för er testgrupp. Styrkan i testfasen är att ni fortfarande kan gå tillbaka till ritbordet och göra justeringar innan ni börjar producera produkten.

Under testfasen utvärderar ni hur användarna upplever prototypen och om de har förbättringsförslag. Genom att testa ofta, skapas utrymme och möjligheten att komma tillrätta med problem innan produkten eller tjänsten lanseras.

Innan ni lanserar produkten är det viktigt att formulera en affärsmodell och utvärdera hur den fortsatta produktionen ska gå till.

Stödmaterial

Här hittar du stödmaterial och mallar som du kan använda i fasen testa.

Testa er idé

Den här mallen kan användas som stöd när ni demonstrerar er prototyp/lösning och utvärderar vad som fungerar, vad som inte fungerar och vilka nya frågeställningar eller idéer som kommer upp. 

Sex tänkande hattar

Sex tänkande hattar, är en tankemetod som utvecklats av Edward de Bono. De sex hattarna i olika färg symboliserar olika sätt att tänka, och används för att belysa ett problem från olika perspektiv. 

SWOT-analys

En SWOT-analys görs för att definiera styrkor, svagheter, möjligheter och externa hot. Analysen kan göras för att planera och utvärdera både projekt och den egna verksamheten. 

Hur man skriver en brief för designuppdrag

Om ni ska upphandla designkompetens behöver ni göra en brief. En brief är en skriftlig uppdragsbeskrivning som ska beskriva förutsättningar, tidsplaner och förväntade mål. Ju bättre brief, desto snabbare kan ni komma igång när ni har anlitat en designer.

Uppföljning och utvärdering

Det är alltid viktigt att följa upp och utvärdera ett projekt. Här får ni tips på frågor ni kan ställa er själva när ni utvärderar.

Ikon för Fas 1: Förstå

Fas 1: Förstå

I den inledande fasen i designprocessen är syftet att skapa en bred förståelse för utmaningen och användarna.

En tratt som iillusterar att definiera något

Fas 2: Definiera

När ni har lärt känna er målgrupp är det dags att definiera utmaningen som ni ska jobba vidare med.

Glödlampa som illustrerar att utveckla något

Fas 3: Idégenerera

När ni har definierat målgruppen och er utmaning är det dags att börja idégenerera. Släpp loss kreativiteten och jobba tillsammans för att få olika perspektiv och förslag på lösningar.

Ett pappersflygplan som illustrerar att prototypa

Fas 4: Prototypa

Alla idéer går att gestalta eller visualisera i fysisk form på något sätt. Vi kallar det att ”prototypa”.

Illustration för att testa

Fas 5: Testa och implementera

I den sista fasen testar och vidareutvecklar ni era prototyper. Här har ni åter igen användning för er testgrupp.