En persona är en påhittad ”typisk” användare av er tänkta produkt eller tjänst. En persona gör man för att få en mer personlig bild av användaren/målgruppen. När ni sedan jobbar med idégenerering, men även i de andra faserna, kan ni ställa lösningarna i relation till er persona.

Börja med att ge Persona ett namn, ålder och kanske ett ansikte. Fyll på genom att diskutera fram arbete, familjeförhållanden, lön och annan grunddata. Beskriv därefter de mer personliga egenskaperna och livsvillkoren så som olika fysiska förmågor, intressen, hobby, semester, kompisar, modeintresse, framtidsplaner, drömmar med mera.

Ställ därefter er Persona i relation till er tänkta produkt eller tjänst. Hur ser första mötet med produkten eller tjänsten ut? Vad fungerar bra eller dåligt? Hur fungerar produkten eller tjänsten när er persona är glad, stressad, splittrad, hungrig, trött eller sjuk? Vad uppskattas, vad överraskar och vad retar sig er persona på?