När ni har fått en bra bild av vad målgruppen tycker, tänker och känner ska ni skapa en problemformulering som fokuserar på en tänkt användare, det vill säga en människa. Formuleringen ska vara bred nog att ge kreativ frihet men begränsad nog att vara möjlig att ta sig an.

Ett exempel

Säg att ni har varit ute och pratat med äldre människor och lärt er mycket om dem. Ni har förstått att de inte har datorer eller smart phones och att många ser och hör dåligt och har svårt att trycka på knappar. Ni har förstått att de sällan använder internet. Om ni säger att ni ska ”utveckla en dator som kan användas av äldre”, så har ni redan begränsat er och resultatet kan bara bli en ny dator. Om ni istället säger att ni ska ”skapa ett enklare sätt för äldre människor att ta del av internet”, då har ni öppnat upp för fler och annorlunda lösningar.

Formulera utmaningen som en fråga

Formulera sedan utmaningen som en fråga. I detta fall till exempel: Hur kan vi skapa ett enklare sätt för äldre personer att ta del av internet? Lägg till insikter som ni har fått längs vägen, till exempel: ”… trots att de har många fysiska begränsningar”. Det vill säga: ”Hur kan vi skapa ett enklare sätt för äldre personer att ta del av internet, trots att de har många fysiska begränsningar?”.

Försök att hålla frågan så öppen som möjligt så att inga lösningar finns inbakade i frågan, men samtidigt inte för stor så att den inte blir greppbar.