I den inledande fasen i designprocessen är syftet att skapa en bred förståelse för utmaningen och användarna. Det är viktigt att utgå från de behov som användarna har, annars riskerar ni att utveckla något som ingen behöver.

2:51

Designprocessguiden – Fas 1: förstå

Börja med att identifiera er målgrupp, det vill säga de som ska använda den produkt eller tjänst som ni vill utveckla. Ni behöver först förstå vem det är ni utvecklar för, för att sedan förstå vad ni ska utveckla. När ni har identifierat vilka användarna är behöver ni skapa insikt, empati och engagemang för målgruppen och de utmaningar som finns i deras vardag.

Lär känna målgruppen

Börja med att intervjua personer i er målgrupp för att förstå vad de tänker, känner, säger och gör. Ibland stämmer inte det som en person säger överens med vad personen faktiskt gör. Därför kan ni behöva komplettera era intervjuer med observationsstudier eller att användaren får skriva dagbok under en viss period. En viktig del är också att ni själva provar på hur det är att vara i er målgrupps situation.

Stödmaterial

Här hittar ni stödmaterial och mallar som ni kan använda i förståfasen.

Samtalsunderlag

Använd den här mallen när ni genomför intervjuer av en målgrupp. Fundera ut vilket område som är särskilt intressant för er. Uppmuntra till berättande!

Lyssna och ställ följdfrågor. Gå djupare genom att fråga ”varför”? Samla på bra citat – dessa kan leda till viktiga insikter. 

Observation

Använd den här mallen som hjälp när ni genomför observationsstudier av er målgrupp. I fältet insikter dokumenterar ni intressanta insikter i hur målgruppen beter sig i situationer som är relevanta för er utmaning.

Dagboken

Dagboken hjälper personer i er målgrupp. Låt dem dokumentera sina egna upplevelser under en viss period.

Aktörskarta

Aktörskartan hjälper er att bättre förstå ekosystemet av människor, organisationer, företag, finansiärer, lagstiftare med flera som finns runt er målgrupp.

Användarresan

Syftet med användarresan är att kartlägga användningskedjan av er tilltänkta produkt eller tjänst för att hitta förbättringsområden.

Formulera utmaningen

Mallen formulera utmaningen kan användas för att ge en tydlig överblick av utmaningens kärna.

Ikon för Fas 1: Förstå

Fas 1: Förstå

I den inledande fasen i designprocessen är syftet att skapa en bred förståelse för utmaningen och användarna.

En tratt som iillusterar att definiera något

Fas 2: Definiera

När ni har lärt känna er målgrupp är det dags att definiera utmaningen som ni ska jobba vidare med.

Glödlampa som illustrerar att utveckla något

Fas 3: Idégenerera

När ni har definierat målgruppen och er utmaning är det dags att börja idégenerera. Släpp loss kreativiteten och jobba tillsammans för att få olika perspektiv och förslag på lösningar.

Ett pappersflygplan som illustrerar att prototypa

Fas 4: Prototypa

Alla idéer går att gestalta eller visualisera i fysisk form på något sätt. Vi kallar det att ”prototypa”.

Illustration för att testa

Fas 5: Testa och implementera

I den sista fasen testar och vidareutvecklar ni era prototyper. Här har ni åter igen användning för er testgrupp.