Funktionsanalysen görs som sista steg i fas 2 i Designprocessguiden, för att förbereda inför idégenereringen. Syftet med funktionsanalysen är att tänka och uttrycka en produkt eller tjänst i funktioner – inte i färdiga lösningar.

Funktionsanalysen är också ett stöd i att tänka först och handla sedan, så att ni har tänkt på allt innan ni startar den skapande processen, idégenereringen.

Genom att systematiskt analysera varje problem, produkt, tjänst eller kombinationer av dem, tvingar funktionsanalysen er att verkligen tänka igenom vad det är ni vill uppnå. Detta kan leda er in på helt nya sätt att lösa ett problem.

Rent konkret går analysen ut på att beskriva varje funktion av en produkt eller tjänst i ett verb och ett substantiv, och därmed skala bort allt annat för att renodla varje funktion. 

Vi kan ta en mobiltelefon som ett exempel. Mobiltelefonens huvudfunktion är att medge (verb) samtal (substantiv) över långa distanser (begränsningar). Mobiltelefonen har också en mängd delfunktioner, till exempel medge (verb) fotografering (substantiv) och medge (verb) banktransaktioner (substantiv).

Genom att koka ner funktionerna hos en produkt eller tjänst till det allra viktigaste, så öppnar ni upp för nya radikala lösningar. Finns det andra sätt att medge samtal över långa distanser, eller kan det bara ske genom en mobiltelefon?

Beskriv varje funktion hos er tänkta produkt eller tjänst med ett verb och ett substantiv, samt om det är en huvudfunktion (HF), delfunktion (DF), nödvändig funktion (N) eller önskvärd funktion (Ö).

När ni börjar idégenerera kan ni sedan gå tillbaka och testa av idéer, om de motsvarar de nödvändiga kraven (er kravlista).