Prioriteringsmatrisen hjälper er att prioritera vilket utmaningsområde som ger mest värde och nytta för er användare, och som har störst potential att genomföras.

Börja med att skriva ner era utmaningsområden på post it-lappar. Placera sedan de olika utmaningarna i matrisens nio fält. Ett område med hög relevans för användaren placerar ni högt upp på Y-axeln, och en utmaning som enkelt kan genomföras placerar ni långt ut till höger på X-axeln. Med andra ord ska ni sträva efter att satsa på de utmaningar som placerar sig i den gröna cirkeln i den övre högra kvadranten. Dessa utmaningar är relativt enkla att genomföra, och ger konkret värde för användarna.