När ni har definierat målgruppen och er utmaning är det dags att börja idégenerera. Släpp loss kreativiteten och jobba tillsammans för att få olika perspektiv och förslag på lösningar.

En viktig faktor är att aldrig avfärda en idé. Även en idé som verkar dålig kan leda till en ny infallsvinkel. Grundprincipen är att aldrig säga ”nej, men” utan istället ”ja, och” för att skapa ett tillåtande klimat och bygga vidare på varandras idéer. På det sättet kan ni få variation, volym och innovationshöjd i lösningarna.

Ta hjälp av de olika övningarna nedan. När ni har tömt gruppen på idéer går ni vidare med att rangordna och prioritera de idéer som ni anser har högst potential att arbeta vidare med.

Stödmaterial

Här hittar ni stödmaterial och mallar som ni kan använda i fasen idégenerera.

Skapa ett tillåtande klimat

För att skapa nya idéer så är det viktigt att ha ett tillåtande klimat. Ett bra sätt att dra igång ett kreativt pass är att göra några enkla uppstartsövningar som lättar upp stämningen och genererar lite skratt.

Brainstorming

Brainstorming är en bra metod att använda för att komma med många nya idéer. Tillsammans i en grupp samlar man allas kreativa energi och utgångspunkten är att alla idéer är bra idéer och att inga idéer kritiseras innan de är färdiga. Deltagarna utvecklar och förbättrar varandras idéer.

Tvärtom-metoden

Tvärtom-metoden är ett bra sätt att utifrån ett sämsta scenario omformulera en upplevelse till den mest positiva upplevelsen ni kan tänka er.

Brainwriting

”Brainwriting” går ut på att få in olika synpunkter på en idé eller utveckla en idé vidare. Övningen görs i mindre grupper. Skriv ner dina idéer och skicka sedan pappret vidare till en kollega som utvecklar idén vidare.

Byta perspektiv

Ett annat sätt att komma med nya idéer är genom att byta perspektiv för att upptäcka behov som kan finnas hos olika typer av användare. Hur skulle lösningen se ut om ni anpassade den för 10-åringar respektive 80-åringar?

SCAMPER

SCAMPER, även kallad Osbornes idésporrar, är en metod för att ifrågasätta och utmana en befintlig idé med nya perspektiv. Går det att göra på andra sätt? Vad händer om ni tar bort, byter ut eller modifierar delar av idén?

Ikon för Fas 1: Förstå

Fas 1: Förstå

I den inledande fasen i designprocessen är syftet att skapa en bred förståelse för utmaningen och användarna.

En tratt som iillusterar att definiera något

Fas 2: Definiera

När ni har lärt känna er målgrupp är det dags att definiera utmaningen som ni ska jobba vidare med.

Glödlampa som illustrerar att utveckla något

Fas 3: Idégenerera

När ni har definierat målgruppen och er utmaning är det dags att börja idégenerera. Släpp loss kreativiteten och jobba tillsammans för att få olika perspektiv och förslag på lösningar.

Ett pappersflygplan som illustrerar att prototypa

Fas 4: Prototypa

Alla idéer går att gestalta eller visualisera i fysisk form på något sätt. Vi kallar det att ”prototypa”.

Illustration för att testa

Fas 5: Testa och implementera

I den sista fasen testar och vidareutvecklar ni era prototyper. Här har ni åter igen användning för er testgrupp.