Alla idéer går att gestalta eller visualisera i fysisk form på något sätt. Vi kallar det att ”prototypa”. Fördelen med en prototyp är att det är lätt att testa något i fysisk form på målgruppen.

När ni sedan testar er prototyp kan ni observera hur målgruppen interagerar och använder sig av den och ni får viktig feedback som kan användas i den fortsatta utvecklingen. Genom att arbeta med prototyper hålls även kostnaden för utvecklingsarbetet nere.

Bygg en enkel prototyp 

Börja med att visualisera er idé genom en enkel skiss, som visar hur idén hänger ihop. Om ni utvecklar en fysisk produkt är nästa steg att bygga något enkelt i papper eller i något annat billigt material. Gör inte för fint, då vågar ingen kritisera! Tänk igenom på vilket sätt ni kan få den bästa informationen från era användare

En tjänst kan prototypas genom skisser och storyboards som visar hur människor använder tjänsten. Ni kan även göra ett rollspel där ni agerar som personerna som ingår i tjänsten. En digital tjänst kan visualiseras med hjälp av skisser, bilder och skärmdumpar som visar hur människor använder den digitala tjänsten.

Testa era protyper många gånger

Ju oftare ni testar nya prototyper desto mer utvärderingsunderlag får ni. När ni börjar hitta den slutgiltiga formen och rätt funktioner kan ni börja ta fram representationsmodeller som fungerar som underlag för den slutgiltiga produktionen.

Proof of concept

Om produkten har tekniskt svåra delar som är oprövade kan ni behöva ta fram ett så kallat ”proof of concept”, det vill säga ett tekniskt bevis på att detta faktiskt fungerar. Ett ”proof of concept” kan vara en bild, film eller illustration som beskriver hur tekniken funkar.

Stödmaterial

Tips när man prototypar


När ni prototypar kan det vara bra att tänka på lite olika saker för att lättare komma framåt i arbetet. Här får ni lite olika tips.

Ikon för Fas 1: Förstå

Fas 1: Förstå

I den inledande fasen i designprocessen är syftet att skapa en bred förståelse för utmaningen och användarna.

En tratt som iillusterar att definiera något

Fas 2: Definiera

När ni har lärt känna er målgrupp är det dags att definiera utmaningen som ni ska jobba vidare med.

Glödlampa som illustrerar att utveckla något

Fas 3: Idégenerera

När ni har definierat målgruppen och er utmaning är det dags att börja idégenerera. Släpp loss kreativiteten och jobba tillsammans för att få olika perspektiv och förslag på lösningar.

Ett pappersflygplan som illustrerar att prototypa

Fas 4: Prototypa

Alla idéer går att gestalta eller visualisera i fysisk form på något sätt. Vi kallar det att ”prototypa”.

Illustration för att testa

Fas 5: Testa och implementera

I den sista fasen testar och vidareutvecklar ni era prototyper. Här har ni åter igen användning för er testgrupp.