Lars Eriksson, professor i industridesign och styrelseledamot i Svenska Designsällskapet, har valts in i styrelsen i det europeiska designnätverket BEDA, The Bureau of European Design Associations.

BEDA arbetar för att design ska användas som en drivkraft för hållbar samhällsutveckling och välstånd i Europa.

– Det känns roligt att få representera Svenska Designsällskapet som styrelseledamot i BEDA. Att delta i det europeiska designsamarbetet känns viktigt och jag tror att det kan bidra med kompetens i båda riktningarna. Designyrket utvecklas ständigt och betydelsen av design är viktigare än någonsin. Att stärka det europeiska samarbetet med passion, engagemang och kompetens känns extra angeläget, säger Lars Eriksson.

BEDA, med 51 medlemmar från 26 länder, driver designfrågor på europeisk, nationell och regional nivå. Allt från policy-frågor inom EU-kommissionen till att öka medvetenheten om designens inverkan i vårt vardagliga liv.

– Vi tycker att det är viktigt att Sverige är med och bidrar och påverkar det som sker inom design i hela Europa, inte minst inom den gröna omställningen där Sverige är ledande i Europa. Medlemskapet innebär också att vi kan erbjuda våra medlemmar ett stort nätverk som förhoppningsvis leder till nya europeiska samarbeten, säger Helena Karlberg, ordförande i Svenska Designsällskapet.

Publicerad 20 maj 2022

Uppdaterad 07 juni 2022

Fler nyheter från Svenska Designsällskapet