Intressentföreningen för SVID byter nu namn till Svenska Designsällskapet. Sedan tidigare har Intressentföreningen för SVID slagits ihop med Design Region Sweden för att bilda en ny och större ideell förening med syfte att få en starkare designröst i Sverige.

– Vi vill samla landets designaktörer för att öka förståelsen för designens betydelse för en långsiktig affärsmässig, miljömässig och socialt hållbar utveckling, säger Helena Karlberg, ordförande för Svenska Designsällskapet.

Helena Karlberg arbetar som konsult inom design och innovation och var tidigare anställd vid SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Hon var även med och bildade Design Region Sweden 2012 som var ett initiativ av de tidigare regionalt ansvariga på SVID.

– Svenska Designsällskapet vill skapa värde för våra medlemmar och vi kommer därför att fokusera på främst omvärldsanalys, kunskapsspridning, opinion och nätverkande, säger Helena Karlberg.

Tematiska noder skapar kunskapsutbyte och designaktiviteter

Redan nu har Svenska Designsällskapet infört ett antal tematiska noder, för studenter, för seniora designer, för forskning och utbildning, och för svenska formbestämmare. Tanken är att det ska leda till ett djupare kunskapsutbyte och fler designaktiviteter, i många fall i samverkan med regionala medlemmar, vilket på sikt stärker företag och organisationer i hela landet.

Den nya föreningen kommer fortsättningsvis att stödja SVID i utvecklingen av designområdet. Föreningen utser tre medlemmar till stiftelsens styrelse samt bidrar med medlemmar och aktiviteter.

Svenska
Designsällskapet

Välkommen till ett ovärderligt kontaktnät inom designområdet. Vi är rösten för svenska designdrivare och designambassadörer. Svenska Designsällskapet stödjer SVID i utvecklingen av designområdet.

En starkare designröst i
hela landet

Det är nu klart att Intressentföreningen för SVID och Design Region Sweden, DRS, går samman och bildar en ny och större ideell förening. Syftet är att få en starkare designröst i Sverige.