Svenska Designsällskapet har antagits som medlemmar i det europeiska designnätverket BEDA, The Bureau of European Design Associations. BEDA, med 51 medlemmar från 26 länder, arbetar för att design ska användas som en drivkraft för hållbar samhällsutveckling och välstånd i Europa.

– Vi tycker att det är viktigt att Sverige är med och bidrar och påverkar det som sker inom design i hela Europa. Dessutom öppnar vi upp för ett stort nätverk för våra medlemmar och förhoppningsvis nya europeiska samarbeten, säger Helena Karlberg, ordförande i Svenska Designsällskapet.

BEDA driver designfrågor på europeisk, nationell och regional nivå. Allt från policy-frågor inom EU-kommissionen till att öka medvetenheten om designens inverkan i vårt vardagliga liv. Svenska Designsällskapet blir nu en del av detta, för designområdet mycket viktiga forum.

– Det känns fantastiskt bra. Det är viktigt att vi finns med i europeiska sammanhang, inte minst med tanke på den gröna omställningen som är prioriterat av EU och där ramverket för omställningen, the New European Bauhaus, lyfter design som en utgångspunkt för detta arbete. Med en utvecklad och engagerad medlemsförening som Svenska Designsällskapet är, ser vi det som självklart att föreningen ska vara med. Det stärker SVID och hela designsverige, säger Jonas Olsson, vd på SVID.

Publicerad 21 december 2021

Uppdaterad 10 maj 2022