SVIDs medlemsförening Svenska Designsällskapet fortsätter att växa. Nu ansluter även Svenskt Aluminium som blir en av föreningens tematiska noder.

Nodernas syfte är att samla olika specialområden för att medlemmarna ska kunna få ett djupare kunskapsutbyte och fler riktade designaktiviteter i hela landet.

– Syftet med att skapa en aluminiumnod är att vi vill nå designbranschen för att kunna kommunicera materialets möjligheter, men även informera om vad som händer i denna bransch. Det pågår både forskning och utveckling om och av materialet som vi tycker är viktigt att sprida, säger Dag Holmgren, ambassadör för den nya noden och tidigare professor i Industridesign på Tekniska Högskolan i Jönköping med lång erfarenhet av materialet.

Dag Holmgren menar att kunskapen om aluminium låg, framförallt vid svenska skolor och lärosäten. Därför har Svenskt Aluminium tagit fram ett nytt utbildningsmaterial som går att beställa via ww.svensktaluminium.se.

Svenskt Aluminium är en branschorganisation för svenska företag som arbetar med aluminium som ett strategiskt material. Noden för Aluminium kommer att arbeta aktivt med att öka användandet av, och kunskapen om materialet. Noden för Aluminium har nära kontakter med organisationer utanför Sverige, så som European Aluminium och Nordic Aluminium Platform.

Dag Holmgren, tidigare professor på tekniska högskolan i Jönköping vid Jönköping University är ansvarig ambassadör för noden för aluminium. Dag når du via dag.holmgren@svensktaluminium.se.

Publicerad 15 juni 2021

Uppdaterad 08 november 2021