SVIDs medlemsförening Svenska Designsällskapet växer med det senaste tillskottet Swesurf. För att få ett djupare kunskapsutbyte och fler designaktiviteter i hela landet har SVIDs medlemsförening Svenska Designsällskapet ett antal tematiska noder. Välkommen att bli medlem du också!

SweSurf blir nu en nod för formbestämmare. SweSurf Swedish surface designers network är en branschförening för företag och yrkesverksamma inom ytmodellering/Surface design som är en kritisk resurs vid till exempel produktutveckling. Initiativtagare till föreningen är ledande tillverkningsföretag i Sverige, tekniska konsulter och internationella programvaruföretag, nätverk som har fokus på formbestämning/surface design. Noden för formbestämmare ska bidra med expertis inom produktutveckling för att förverkliga att forskningen resulterar i innovation.

Exempel på medlemmar i noden är Toyota Material Handling, Volvo cars, Semcon, Volvo trucks, Greenworks, Geely , Sigma och Tekniska högskolan i Jönköping.

Fakta om formbestämning

Formbestämning utförs av formbestämmare/ytmodellörer som arbetar tillsammans med industridesigner och ingenjörer för att skapa digitala modeller av produkter som skall bli underlag för tillverkning. Formbestämningens syfte är att skapa harmoniska ytor som ger produkten ett uttryck och en identitet. Arbetet utförs med hjälp av designorienterade cadprogram.

Formbestämning och ytmodellering utförs inom olika branscher som sport och fritid, hem, båtar, bilar, arbetsfordon, förpackning med mera. Digitala modeller används till att skapa fotorealistiska bilder, animering, prototypframtagning och till verktygsframställning.

Vill du engagera dig i en nod?

Kontakta ansvarig ambassadör. Här hittar du information om de tematiska noderna

Conny Larsson, adjunkt på tekniska högskolan i Jönköping vid Jönköping University, avdelningen industriell produktutveckling produktion & design är ansvarig ambassadör för noden för formbestämmare. Conny når du via conny.larsson@ju.se

Bli medlem

För att kunna ta del i en nod krävs individuellt medlemskap i Svenska Designsällskapet. Mer om medlemskap och hur du bli medlem