Med syfte att bidra till en levande dialog om designrollen i Sverige har Svenska Designsällskapet startat Design talks tillsammans med SVID och Svensk Form. Design talks är återkommande tematiska, digitala lunchseminarier inom området design.

Kommande Design talks genomförs den 17 november med temat Designpolitikens möjligheter och den 19 januari med temat Design i ett omvärldsperspektiv.

Designpolitikens möjligheter

Den 17 november berättar Jonas Olsson, vd för SVID och Mats Widbom, vd för Svensk Form om hur den svenska designpolitiken har utvecklats genom decennierna och vad design kan skapa för värden. De kommer bland annat att berätta om ett nytt regeringsuppdrag som innebär att SVID och Svensk Form ska genomföra en studie om hur design kan nyttjas som utvecklingskraft för samhällets hållbara utveckling.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind kommenterade nyligen det nya uppdraget enligt följande:

– Design driver samhället framåt, och spänner över allt ifrån kultur till miljö, näringsfrågor och samhällsbyggnad. Studien möjliggör för oss att få en samlad bild över designperspektivets olika delar och hur det kan stärkas för genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö i hela landet.

Design i ett omvärldsperspektiv

Nästa Design talk arrangeras den digitalt 19 januari med temat Design i ett omvärldsperspektiv. Lars Eriksson, professor i industridesign vid Jönköping University och Lisbeth Svengren Holm, professor emerita i design management från Göteborgs universitet har gjort en analys över hur nationella designorganisationer ser ut i andra länder.

Var en del av den svenska designrösten och delta i dialogen!

Arrangörer

Svenska Designsällskapet.
Svenska Designsällskapet
Logotyp för Svensk Form
Svensk Form
SVID
SVID

Välkommen till våra kommande Design talks

Design talks: Design i ett omvärldsperspektiv

Onsdagen den 19 januari kl. 12-13. Kostnadsfritt och digitalt via Teams.

Publicerad 08 november 2021

Uppdaterad 25 november 2021