Svenska Designsällskapet har fått ny styrelse och många nya medlemmar, främst från näringslivet men även flera studenter har anslutit.

– Det är oerhört glädjande. Våra starka band till både universitet och näringsliv ger oss unika förutsättningar att främja tillväxt i hela landet, säger ordförande Helena Karlberg.

Att föreningen har infört tematiska noder är en anledning till att föreningen växer, tror Helena. Noderna har till syfte att erbjuda nätverk och aktiviteter där man har mest nytta och utbyte. I dagsläget finns noder för verksamma designer, för forskning och utbildning, för studenter, formbestämmare och för regional utveckling.

– Vi ser ett stort behov av att kunna utbyta kunskaper och erfarenheter men också att fortsätta bygga nätverk, något som den nya styrelsen kommer att kunna bidra med, säger Helena Karlberg.

I den nya styrelsen ingår förutom Helena som är affärsutvecklare på LTU Business, Andreas Säfström, designchef på Ericsson, Camilla Kullborg, ansvarig för startup scouting på ABB/SynerLeap, Robert Kingfors, VD för Södertälje Science Park, Towe Ressman, designchef på Husqvarna Group, Carl Hampf, designstrateg på Yellon och Lars Eriksson, professor i Industridesign vid Jönköping University.

Svenska Designsällskapet kommer fortsättningsvis att stödja SVID i utvecklingen av designområdet. Föreningen vill skapa värde och nytta för medlemmarna och kommer därför att fokusera på främst omvärldsanalys, kunskapsspridning, opinion och nätverkande.

Publicerad 06 maj 2021