Svenska Designsällskapet erbjuder nu medlemskap för hela 2022 om du betalar för 2021. Har du redan betalat medlemsavgiften för 2021 gäller även den för 2022.

Under året har Svenska Designsällskapet arrangerat digitala konferenser och startat upp Design talks. Svenska Designsällskapet har även fokuserat på att starta upp tematiska noder, något som kommer att utvecklas under 2022.

– På grund av covid har våra medlemserbjudanden begränsats, men framöver kommer det ske fler fysiska arrangemang i hela landet, säger ordförande Helena Karlberg.

Ett första möte gjordes under förra veckan i samarbete med LTU Business. Adepterna i mentorskapsprogrammet Latitude 66 Mentorship besökte då SVID och Svensk form för att ta del av politiken för gestaltad livsmiljö. Besöket var en del i en studieresa om Maktens korridorer där även besök på bland annat Regeringskansliet och Riksdagshuset stod på agendan.

Svenska Designsällskapet är en samlad designröst i landet och medlemmarna erbjuds kunskap, verktyg och ett nätverk av företag, akademi och offentliga verksamheter som ska leda till affärsmässig, miljömässig och socialt hållbar utveckling i hela landet.