Det är alltid viktigt att följa upp och utvärdera ett projekt. Här nedan får ni tips på frågor ni kan ställa er själva när ni utvärderar. 

Tips på frågor vid utvärdering

 • Vad gick rätt?
 • Vad gick fel?
 • Vad har ni lärt er?
 • Fungerar produkten/tjänsten så som det var tänkt?
 • Vilken respons har ni fått från användarna?
 • Uppfylldes de kriterier för framgång som beskrevs i uppdragsbeskrivningen?
 • Hur ser lönsamheten ut?
 • Höll budgeten?
 • Fungerade processen?
 • Om inte varför?
 • Hur ser dokumentationen ut?
 • Kan ni återge och redovisa beslutsprocessen?
 • Har ni fått en kompetenshöjning i verksamheten/personligen?
 • Hur kan designkompetens finnas i /understödja verksamheten?

Ladda ner frågorna för uppföljning och utvärdering .