Den här mallen kan användas som stöd när ni demonstrerar er prototyp/lösning och utvärderar vad som fungerar, vad som inte fungerar och vilka nya frågeställningar eller idéer som kommer upp. 

Var objektiva när ni utvärderar så att ni inte skönmålar resultatet. Lyft fram fakta på ett konstruktivt sett och var specifik när det gäller förbättringar så att relevanta förslag kan adresseras.