Om ni ska upphandla designkompetens behöver ni göra en brief. En brief är en skriftlig uppdragsbeskrivning som ska beskriva förutsättningar, tidsplaner och förväntade mål. Ju bättre brief, desto snabbare kan ni komma igång när ni har anlitat en designer.

Frågor att ta upp i briefen

  • Vad ska den utvecklade produkten/tjänsten användas till?
  • Vad är det för problem som produkten ska lösa?
  • Vem ska använda den?

  • Vilka har nytta av den?
  • Vad ska produkten utstråla?
  • Vem/vilka ska den attrahera?

  • Beskriv produkten/tjänsten på det sätt som den blivande användaren ska se den.
  • Fundera på frågeställningarna ordentligt, samtidigt som du utgår från de specifika designkrav som gäller för ditt projekt.
  • Vem kommer att äga rättigheterna/designskyddet/patentet?

Användarcentrerad brief

• Tillfredsställa behov – kopplas till kravlistan
• Besvara önskemål
• Passa målgruppens image
• Användarvänlighet

• Hållbarhet
• Servicevänlighet
• Funktionalitet
• Ergonomi/tillgänglighet