SCAMPER, även kallad Osbornes idésporrar, är en metod för att ifrågasätta och utmana en befintlig idé med nya perspektiv. Går det att göra på andra sätt? Vad händer om ni tar bort, byter ut eller modifierar delar av idén?

Övningen är bra att göra i grupp men fungerar även att göra själv. Testa de idéer ni kommit fram till hittills genom att gå igenom de olika frågorna nedan. Genom att göra detta kan ni utveckla en redan befintlig idé eller komma på helt nya idéer.

Tidsåtgång cirka 30 – 40 minuter.

Substitute – Ersätt

 • Kan man byta ut beståndsdelar eller material i produkten med någonting annat?
 • Använda en annan process eller kraft?
 • Kan man använda produkten eller tjänsten på något annat sätt, vid något annat tillfälle eller plats? Eller som substitut för någonting annat?

Combine – Kombinera

 • Vad händer om ni kombinerar produkten eller tjänsten med en annan produkt eller tjänst?
 • Om ni kombiner olika ändamål eller mål?

Adapt – Anpassa

 • Var finns produkter/tjänster som liknar detta? 
 • Vilka förändringar kan göras?
 • Vilka andra idéer framkallas av denna idé?

Modify – Modifiera

 • Hur kan ni anpassa eller ställa om produkten eller tjänsten för att tjäna ett annat syfte? 
 • Hur kan ni ändra form, utseende eller känsla?
 • Vilka andra sammanhang kan ni sätta er produkt eller tjänst i? 
 • Vad kan ni betona eller markera för att skapa mer värde?
 • Hur kan ni modifiera, maximera eller minimera produkten/tjänsten?
 • Vilken del av produkten/tjänsten kan ni stärka för att skapa någonting nytt?

Put to use – Ändra användningsområde

 • Vilka andra användningsområden kan identifieras för produkten/tjänsten?
 • Vilka fler kan använda den?
 • Hur kan produkten/tjänsten bete sig annorlunda i en annan miljö?
 • Kan ni återanvända spill från produkten för att göra någonting nytt?

Eliminate – Eliminiera

 • Hur kan ni effektivisera eller förenkla produkten/tjänsten?
 • Vilka funktioner eller delar kan tas bort?
 • Vad kan ni tona ned?
 • Vad händer om ni tar bort vissa delar? Vad kan ni ha med istället?

Rearrange/reverse – Byt ordning/omplacera

 • Vad händer om ni sätter ihop funktioner eller delar på andra sätt?
 • Vad händer om ni försöker göra helt tvärtom från det ni försöker göra nu?
 • Vad händer om ni kastar om orsak och verkan?
 • Ändrar tempo?