Brainstorming är en bra metod att använda för att komma med många nya idéer. Tillsammans i en grupp samlar man allas kreativa energi och utgångspunkten är att alla idéer är bra idéer och att inga idéer kritiseras innan de är färdiga. Deltagarna utvecklar och förbättrar varandras idéer.

Här nedan har vi listat ett antal punkter att hålla sig till för att brainstormingen ska bli lyckad.

 • Genom att skapa nya idéer och koncept tillsammans med dina egna kollegor genererar ni maximalt internt stöd. Bjud in personer från olika delar av företaget till brainstorming-tillfället. Se till att ha en bra blandning av människor i gruppen för att få med olika perspektiv; kvinnor och män, unga och gamla, olika kulturell bakgrund med mera.
 • Boka en lokal i en lugn miljö.
 • Planera hur ni ska skriva ner era idéer, ex på stora blädderblocksblad som tejpas upp på väggarna.
 • Utse en person som är moderator, knappast märkbar, men en person som håller lite koll. Moderatorn hjälper gruppen att komma framåt om den fastnar och ger ”motsatt” energi till gruppen. Det vill säga om gruppen är för aktiv, ska moderatorn vara lugn och om gruppen är för lugn, vara mer energisk.
 • Stäng av mobiler.

 • Presentera utmaningen ni har definierat för alla och se till att hålla er till ämnet.
 • Skapa fart i brainstormen, max 40 minuter per session.
 • Se till att det är roligt, det främjar bra resultat.

 • Tänk på att lägga mer tid på att prata om det ni tycker lika om, än på det ni tycker olika om.
 • Visualisera idéerna. Skriv tydligt och stort.
 • Gör resultatet konkret och tydlig även för de som inte deltog.