Aktörskartan hjälper er att bättre förstå ”ekosystemet” av människor, organisationer, företag, finansiärer och lagstiftare med flera som finns runt er målgrupp.

Genom att kartlägga aktörerna runt er målgrupp så får ni en bättre bild av vilka aktörer eller problemägare som är viktiga att ta hjälp av, eller förstå, för utformningen av er tänkta tjänst eller produkt.

Fundera över vilka aktörer som finns runt omkring era användare, och som kan vara med i utvecklandet av er tänkta produkt, till exempel olika leverantörer, nätverk, föreningar och branschorganisationer. Fundera även över vilka aktörer som ni behöver information ifrån, då de på olika sätt indirekt påverkar er tänkta produkt. Det kan handla om regelverk, tillstånd och förordningar med mera.