Syftet med användarresan är att identifiera och kartlägga hur er produkt eller tjänst används, och var i den kedjan det finns möjlighet till förbättringar.

Vid en ”användarresa” studerar ni vilka aktiviteter, beröringspunkter och personer som användare i er målgrupp kommer i kontakt med före, under och efter de använder er tilltänkta tjänst eller produkt.

Var noga med att få fram vilka emotionella reaktioner som kommer upp hos era användare för att bättre förstå vilka moment som ni kan förbättra eller ersätta för att skapa en bättre upplevelse av produkten eller tjänsten.

Den här mallen kan användas i flera av designprocessens faser.