Mallen formulera utmaningen kan användas för att  ge en tydlig överblick av utmaningens kärna, och den kan fungera som grund för en bra ”pitch”.

Frågor att besvara

  • Vad handlar det här om? Varför är det viktigt?
  • Vem är det ett problem för? Vem berörs av frågan?
  • Vilka sociokulturella faktorer i samhället och vardagen formar denna utmaning?
  • Vilka bevis finns det för att detta är ett problem?
  • Pröva att formulera utmaningen. Skriv gärna ur flera perspektiv. Hur kan vi utveckla X för att uppnå Y?

Var noga med att aldrig ta med lösningar när ni provar att formulera själva utmaningsfrågan. Tänk på att frågan ska ställas så att flera perspektiv och möjligheter kan rymmas.

Frågorna ger en bra utgångspunkt till nästa steg, då ni ska definiera själva utmaningen och formulera er frågeställning.